©Jakub Steinborn, 2021

foto@steinbornjakub.pl

+48 666 649 991

Imię i nazwisko
Twój e-mail:
Numer telefonu
Temat
Wiadomość
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękuję.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

K O N T A K T

Fotografia to moja pasja. Oprócz niej kocham jeszcze tylko dwie rzeczy - zimną herbatę i dobre historie. Obecnie mieszkam
w Gdańsku.

Nazywam się Jakub Steinborn.

W I Ę C E J

O   M N I E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          R E P O R T A Ż O W A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          K U L I N A R N A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          P O R T R E T O W A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MOTORYZACYJNA

 

 

 

 

 

 

               R E P O R T A Ż O W A

             

 

 

 

 

 

               K U L I N A R N A

 

 

 

 

 

 

               P O R T R E T O W A

 

 

 

 

 

 

               M O T O R Y Z A C Y J N A

M O J E   P R A C E

J A K U B   S T E I N B O R N

F O T O G R A F I A

JAKUB STEINBORN

Ikona kontaktu z fotografem Jakub Steinborn. Fotografia Motoryzacyjna, portretowa, kulinarna, reportażowa.